KOMPANIJA PROIZVODNI POGONI OBLAST ZA KLIJENTE PRIVATNI KORISNICI NOVOSTI KONTAKTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 

news

Decembar 22, 2011
Privredna Komora Valjeva nagradjuje Progetti kao najbolje Preduzeće za 2006. godinu. Predaja nagrade je održana uz direktan TV prenos na glavnim ekonomskim kanalima.

Decembar 15, 2011
Dostizanje broja od 1.500.000 prozvedenih pari obuće.

Oktobar 21, 2011
Proizvodni pogon „Tim“ Vršac postaje vlasništvo Progetti-ja.

Septembar 1, 2011
Enriko Rosi daje dugačak intervju, objavljen u prestižnom lokalnom ekonomskom nedeljniku, a jednim delom i emitovan na državnoj televiziji, kao ekonomski „talk show“.

Jul 8, 2011
Povodom dostizanja cilja od 1.000.000 pari obuće, Progetti proslavlja dogadjaj na organizovanoj večeri sa menadžerima, rukovodiocima i odgovornim tehničarima.

Jun 10, 2011
Početni pregovori za nabavku važnog proizvodnog pogona u Vršcu.

April 29, 2011
Zajedničko prisustvo sa italijanskom doplomatijom (jedini od lokalnih preduizetnika) na inauguraciji poznatog italijanskog restorana  „Cinecitta“, vlasništvo čuvenog medjunarodnog filmskog producenta Pjera Amati-ja.

Mart 10, 2011
Lični susret sa novopostavljenim ambasadorom Italije, g. S.E. Merol-om, u Ambasadi Italije u Beogadu, prilikom koga su prikazane lokalne startegijske aktivnosti.